Object structure
Title:

Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy jako efekt działań marketingowych

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Adjustment of an educational offer to labour market needs as a result of marketing activity

Creator:

Trzaska, Barbara

Subject and Keywords:

konkurencja ; rynek ; marketing oświatowy ; segmentacja rynku ; competition ; market ; educational marketing ; market segmentation

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 337-346

Abstrakt:

Marketing jako sposób zarządzania wydaje się szczególnie przydatny w praktyce instytucji edukacyjnych w tym publicznych szkół średnich, które działają w warunkach wzmożonej konkurencji i niekorzystnych trendów demograficznych. Za tym podejściem do zarządzania placówkami oświatowymi przemawia również potencjalny wpływ narzędzi i procedur marketingu, zwłaszcza procedury segmentacji rynku, na dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Celem opracowania jest ukazanie specyfiki marketingu oświatowego, jego instrumentów i procedur w praktyce. Opracowanie nawiązuje do wyników badań autora, dotyczących barier w dostosowaniu oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych do potrzeb rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: