Object structure

Title:

Delokalizacja działalności gospodarczej w warunkach konkurencji podatkowej

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Business relocation in the terms of tax competition

Creator:

Sosnowski, Michał

Subject and Keywords:

delokalizacja ; konkurencja podatkowa ; podatek dochodowy ; relocation ; tax competition ; the income tax

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 293-304

Abstrakt:

W artykule autor porusza problem odnoszący się do zjawiska delokalizacji przedsiębiorstw jako procesu wynikającego z postępującej globalizacji. W tym celu omawia istotę delokalizacji oraz jej przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji podatkowej pomiędzy krajami. Zdaniem autora poza określonymi negatywnymi efektami delokalizacja z reguły prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, ich rozwoju, a tym samym do rozwoju gospodarek poszczególnych państw. Dlatego też rolą rządów, zwłaszcza państw rozwijających się, jest takie działanie, w tym wykorzystywanie instrumentów fiskalnych, które poprzez zdrową rywalizację umożliwiłoby osiąganie przewagi konkurencyjnej na międzynarodowym rynku, dzięki czemu zostałaby wykorzystana szansa dla rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu