Show structure

Title:

Rola władz samorządowych w realizowaniu współczesnej koncepcji polityki rozwoju regionalnego na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The eole of local authorities in implementing the modern concept of regional development policies on the example of development plans in Świętokrzyskie Voivodeship

Creator:

Schmeidel, Agnieszka

Subject and Keywords:

polityka regionalna ; rozwój gospodarczy ; konkurencyjność ; NPR ; fundusze strukturalne ; regional policy ; economic development ; competitiveness ; structural funds

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 273-282

Abstrakt:

Skala i tempo procesów związanych z rozwojem regionalnym i wzrostem konkurencyjności regionów są w ostatnim okresie przedmiotem wielu analiz i obszarem dużego zainteresowania polityki gospodarczej. Artykuł prezentuje działania podejmowane przez władze samorządowe w ramach prowadzonej polityki regionalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu