Object structure
Title:

Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 – ujęcie regionalne

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

CO2 emission and allocation of CO2 emissions allowances in years 2008-2012 - a regional approach

Creator:

Klimczyk, Piotr ; Wronowska, Gabriela

Subject and Keywords:

zrównoważony wzrost ; uprawnienia do emisji ; rzeczywista emisja ; sustainable growth ; emissions allowances

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 113-129

Abstrakt:

Celem opracowania jest zestawienie faktycznej emisji CO2 w Polsce z przydziałami uprawnień do emisji CO2 w latach 2005-2012 z podziałem na poszczególne województwa. W pracy zostaną sformułowane wnioski dotyczące wielkości emisji i ich stosunku względem siebie w poszczególnych województwach, zostaną również wskazane obszary o zintensyfikowanej emisji oraz przyczyny takiego stanu. Zestawienie podziału uprawnień do emisji CO2 z wartością faktycznej emisji w poszczególnych województwach pozwoli na podjęcie próby sformułowania odpowiedzi na pytanie, czy ograniczenie przydziału emisji w kolejnych latach ma wpływ na zmniejszenie faktycznej emisji CO2, oraz wskazania, jakie dodatkowe warunki powinny być spełnione, aby mogła nastąpić redukcja faktycznej emisji CO2

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: