Object structure
Title:

Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko w województwie lubelskim

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Impact of food industry on the environment in Lubelskie Voivodeship

Creator:

Kasztelan, Armand

Subject and Keywords:

przemysł spożywczy ; zanieczyszczenie środowiska ; ochrona środowiska ; nakłady na ochronę środowiska ; food industry ; environmental pollution ; environmental protection ; environmental protection expenditures

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 93-103

Abstrakt:

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, charakteryzujące się znacznym rozproszeniem i rozdrobnieniem prowadzonej działalności, w regionie lubelskim mają istotny wpływ na poziom emitowanych zanieczyszczeń. W artykule przedstawiono skalę oddziaływania przemysłu spożywczego na środowisko naturalne Lubelszczyzny. Przeprowadzono analizę porównawczą danych statystycznych z lat 2004 i 2008, dotyczących głównych form antropopresji, tj.: wykorzystania wody, emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji ścieków i ilości wytwarzanych odpadów. Ponadto przeanalizowano poziom i strukturę nakładów inwestycyjnych poniesionych przez przemysł spożywczy na przedsięwzięcia prośrodowiskowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: