Object structure
Title:

Kondycja środowiska przyrodniczego w rozwoju miejscowości uzdrowiskowej na przykładzie Szczawna-Zdroju

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The condition of the natural environment in the development of a spa town - the case of Szczawno-Zdrój

Creator:

Gonda-Soroczyńska, Eleonora

Subject and Keywords:

uzdrowisko ; Szczawno-Zdrój ; środowisko przyrodnicze ; kondycja ; rozwój ; spa resort ; natural environment ; condition ; development

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 41-51

Abstrakt:

Mówiąc o determinantach rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju, zwrócono uwagę na dolnośląskie uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Turystyka uzdrowiskowa ma określony udział w tworzeniu globalnego produktu narodowego oraz kreowaniu miejsc pracy. Dysponuje potencjałem mogącym zmieniać struktury społeczne, gospodarkę oraz jakość życia. Sektor turystyczny coraz częściej jest tą dziedziną gospodarki, na której rozwój stawia coraz więcej państw. Przy ogólnym wzroście bezrobocia na świecie, sektor ten stanowi szanse rozwoju obszarów posiadających odpowiednie zasoby przyrodnicze i zróżnicowane atrakcje. Można pokusić się o stwierdzenie, iż uzdrowiska stanowią swoiste koło zamachowe lokalnej i regionalnej gospodarki oraz przykład dla rozwoju całego sektora usług turystycznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: