Object structure
Title:

Metody dyskontowe w ocenie efektywności nakładów na edukację wyższą

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Cost-benefit methods in the analysis of tertiary education investment

Creator:

Król, Anna

Subject and Keywords:

metody dyskontowe ; analiza kosztów i korzyści ; discount methods ; cost-benefit analysis

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51), s. 20-30

Abstrakt:

Jedną z ważnych form inwestycji w zasoby ludzkie jest edukacja, która może przynosić korzyści zarówno poszczególnym jednostkom, jak i całemu społeczeństwu. Podniesienie poziomu wykształcenia, jak każda inna inwestycja, wymaga ponoszenia nakładów w celu osiągnięcia określonych korzyści. Bilans pomiędzy planowanymi kosztami a potencjalnymi zyskami związanymi z przedsięwzięciem decyduje o przeznaczeniu środków na jego realizację. Celem artykułu jest przedstawienie metod dyskontowych jako narzędzi do oceny efektywności inwestycji w edukację wyższą i wyznaczania prywatnej stopy zwrotu z inwestycji w edukację. Zaprezentowane zostały klasyczne metody z grupy analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów inwestycyjnych oraz przedyskutowane wybrane aspekty ich wykorzystania w obszarze analizy efektywności edukacji na poziomie akademickim

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.1.02

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: