Object structure
Title:

Teoria reakcji na pozycję w podejściu modelowym w taksonomii

Group publication title:

Ekonometria = Econometrics

Title in english:

Item response theory in model-based clustering

Creator:

Genge, Ewa

Subject and Keywords:

teoria IRT ; analiza klas ukrytych ; podejście modelowe w taksonomii ; item response theory ; latent class analysis ; model-based clustering

Description:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51), s. 9-19

Abstrakt:

Teoria reakcji na pozycję (item response theory) zaliczana jest do jednego z dwóch nurtów metodologicznych w ocenie rzetelności skali. Z kolei analizę klas ukrytych (latent class analysis) można wpisać w nurt podejścia modelowego w taksonomii, wykorzystującego ideę mieszanek rozkładów. Modele te wykorzystywane są do analizy jakościowych zbiorów danych o niejednorodnej strukturze, w których liczba klas jest nieznana (tzw. zmienna ukryta). W ostatnim czasie na popularności zyskuje podejście modelowe w taksonomii, łączące teorię reakcji na pozycje z modelami klas ukrytych. Celem pracy jest przedstawienie propozycji wykorzystania podejścia modelowego w taksonomii, wykorzystującego teorię IRT w analizie zdolności do oszczędzania w polskim społeczeństwie. Badania przeprowadzone będą z zastosowaniem pakietu MultiLCIRT programu R

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ekt.2016.1.01

Language:

pol

Relation:

Ekonometria = Econometrics, 2016, Nr 1 (51)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: