Object structure
Title:

Cloud computing a zarządzanie wiedzą – wyzwania, szanse i zagrożenia

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Cloud computing vs. knowledge management – challenges, opportunities and threats

Creator:

Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

technologie ICT ; cloud computing ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie IT

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 1 (39), s. 83-97

Abstrakt:

Wraz z postępującą globalizacją zmieniają się modele prowadzenia biznesu, a tym samym rośnie potrzeba innowacyjnego zarządzania wiedzą. Sprzyja temu rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, które stanowią bazę wielu innowacyjnych rozwiązań, również w zakresie zarządzania wiedzą. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na aktualny trend w obszarze zarządzania IT, związany z pojawieniem się i coraz szerszym wykorzystaniem cloud computing. Podjęto w nim próbę oceny wpływu, jaki ma cloud computing na kluczowe obszary zarządzania wiedzą. Zaprezentowano wyzwania, którym muszą sprostać organizacje mające na celu polepszanie swojej pozycji konkurencyjnej, jak również ukazano możliwe pozytywne konsekwencje implementacji rozwiązań chmurowych, a także zagrożenia wynikające z wykorzystywania chmury w kontekście zarządzania wiedzą

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.1.08

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 1 (39)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: