Object structure
Title:

Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej przez pozyskiwanie tzw. lokomotyw rozwoju

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Promoting local entrepreneurship through acquisition of development locomotives

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Flieger, Michał

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; lokomotywy rozwoju ; entrepreneurship ; development locomotives

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 1 (39), s. 56-64

Abstrakt:

Kluczowym problemem rozwoju lokalnego jest stymulowanie przedsiębiorczości przez stosowanie właściwej polityki. Urzędy gmin mają do wyboru wiele narzędzi, które umożliwiają stymulowanie rozwoju lokalnego. Oczywiste jest, że pozyskanie znaczącego inwestora, takiego jak: Toyota, Raben czy inny koncern międzynarodowy, stanowić może główny bodziec dla spektakularnego rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Najczęściej przytaczanymi i omawianymi instrumentami stymulowania rozwoju lokalnego są instrumenty finansowe. Natomiast w ostatnich latach, aby budować przewagę w poszukiwaniu inwestorów, coraz częściej gminy muszą sięgać po instrumenty niefinansowe, różnicujące ich ofertę od oferty konkurencji i zachęcające przedsiębiorców do lokalizowania działalności na ich terenie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na znaczenie instrumentów pozafinansowych o charakterze społeczno-informacyjnym, które przyczyniają się do pozyskiwania inwestorów nazywanych potocznie lokomotywami rozwoju. W tym celu autorzy przeprowadzili badania ankietowe w dwóch gminach województwa dolnośląskiego, poznając opinie respondentów dotyczące skuteczności zastosowanych narzędzi w procesie pozyskiwania znaczących inwestorów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.1.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 1 (39)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: