Object structure
Title:

Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

The importance of modern ICT in improving intra-organisational communication

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona

Subject and Keywords:

technologie informacyjno-komunikacyjne ; procesy informacyjne ; intranet ; zasoby wiedzy

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 1 (39), s. 46-55

Abstrakt:

Współczesne procesy wymiany informacji zarówno w warstwie operacyjnej: człowiek-człowiek, jak i organizacyjnej, różnią się istotnie od tego, jak przebiegały jeszcze 10-20 lat temu. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniły nie tylko czas dostępu do źródeł informacji, ale wpłynęły również na takie atrybuty, jak jakość informacji czy procesy transformacji zbiorów informacyjnych. Artykuł ma na celu wskazanie, jak użytkownicy nowoczesnych narzędzi ICT oceniają ich znaczenie w usprawnianiu procesów pozyskiwania, wymiany, współdzielenia oraz współtworzenia informacji. W tekście zaprezentowany zostanie fragment badań prowadzonych w organizacjach wiedzy dotyczących oceny znaczenia nowoczesnych narzędzi ICT, m.in. takich jak intranet – w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji. Szczególną uwagę skierowano na ocenę wpływu ICT na kreowanie oraz kształtowanie relacji wewnątrz organizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2016.1.04

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2016, Nr 1 (39)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: