Object structure
Title:

Iluzja, marzenia a rzeczywistość – bezpośrednia i niebezpośrednia inwestycja w indeksy giełdowe na przykładzie produktów inwestycyjnych

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

The illusion, dreams and reality – direct and indirect investment in stock indices on the example of investment products

Creator:

Hadaś-Dyduch, Monika

Subject and Keywords:

produkty strukturyzowane ; inwestycje alternatywne ; produkty bankowe ; indeksy giełdowe ; instrument bazowy ; structured products ; alternative investments ; banking products ; stock indices

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20), s. 185-201

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę porównania bezpośredniej i niebezpośredniej inwestycji w indeksy giełdowe. Przez inwestycję bezpośrednią rozumie się zakup określonego ściśle preferowanego przez inwestora indeksu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Natomiast za inwestycję niebezpośrednią przyjęto inwestycję w bankowe produkty strukturyzowane oparte na indeksach giełdowych, czyli produkty, których ostateczny wynik zależy od kształtowania się indeksów giełdowych. Inwestycja w produkt strukturyzowany ma być dla inwestorów substytutem bezpośredniej inwestycji w indeksy i spółki giełdowe, surowce, koszyki inwestycyjne, nieruchomości i podobne instrumenty. Pytanie, które nasuwa się w tym miejscu, brzmi: czy rzeczywiście produkty strukturyzowane są substytutami dla tradycyjnego inwestowania i czy dają satysfakcjonujące zyski inwestorom? Odpowiedzi na to pytanie dokonano w artykule, wyznaczając stopy zwrotu produktów strukturyzowanych opartych na spółkach i indeksach giełdowych zakończonych do 31.12.2013 r. na polskim rynku kapitałowym [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2016.14.10

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: