Object structure
Title:

Analiza sposobów pomiaru oraz skutków deficytu zasobów wodnych na świecie

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Analysis of ways of measurement and the consequences of water shortage in the world

Creator:

Thier, Agnieszka

Subject and Keywords:

deficyt zasobów wodnych ; zasoby wodne ; cykl hydrologiczny ; zarządzanie zasobami wodnymi ; polityka gospodarcza ; polityka ekologiczna ; ekologia ; dochód narodowy

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20), s. 111-129

Abstrakt:

W artykule tym przedstawiono cykl hydrologiczny w przyrodzie, analizując pojęcie i sposoby pomiaru zasobów wodnych oraz deficytu zasobów wodnych. Przedstawiona jest też ocena tych zjawisk według kontynentów i regionów, wskazując na trudną sytuację w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej. Zbadana została korelacja między wielkością dochodu narodowego (PKB) a kilkoma cechami gospodarki wodnej w przekroju kontynentów. Wykazana została wyraźna korelacja między liczbą ludności a zużyciem wody i innymi wskaźnikami gospodarki wodnej. Ponadto sformułowano wniosek, że deficyt zasobów wodnych w gospodarce światowej w zasadzie nie występuje, pojawia się natomiast kryzys zaopatrzenia w wodę o charakterze regionalnym, wynikający z niewystarczającej infrastruktury hydrotechnicznej i wodno-kanalizacyjnej oraz niewłaściwej polityki gospodarczej i ekologicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2016.14.07

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: