Object structure
Title:

Kto co konsumuje i czy wystarczająco dużo: gospodarka i bieda, czyli Nagroda imienia Nobla z dziedziny ekonomii dla Angusa Deatona (2015)

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Who consumes what and is it enough: economy and poverty. Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel for Angus Deaton (2015)

Creator:

Ostasiewicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

Deaton ; Nagroda imienia Nobla ; AIDS ; konsumpcja ; ubóstwo ; consumption ; poverty

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20), s. 89-110

Abstrakt:

W 2015 r. Nagroda imienia Nobla z dziedziny ekonomii przyznana została Angusowi Deatonowi, za badania nad konsumpcją, ubóstwem i dobrobytem. W niniejszej pracy pokrótce przedstawiony został model konsumpcji w określonym momencie czasu współautorstwa Deatona (model AID) w kontekście postulowanej racjonalności konsumentów; jego wkład w badania nad konsumpcją długofalową oraz niektóre z wątków badań nad globalnym ubóstwem i powiązanymi z nim zjawiskami. Podkreślony został udział Deatona w przesunięciu środka ciężkości z danych zagregowanych na dane indywidualne. Dodatkowo, praca zawiera wybrane informacje z biografii noblisty

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2016.14.06

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2016, Nr 14 (20)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: