Object structure
Title:

Województwo dolnośląskie w inicjatywie integracji Polski Zachodniej

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Lower Silesian Voivodeship in the western Poland integration initiative

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Subject and Keywords:

województwo dolnośląskie ; Polska Zachodnia ; strategia ; integracja i współpraca przestrzenna ; Lower Silesian Voivodeship ; western Poland ; strategy ; spatial integration and cooperation

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 175-186

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena pozycji województwa dolnośląskiego na tle pozostałych regionów Polski Zachodniej oraz wskazanie potencjalnych szans podniesienia jego konkurencyjności dzięki uczestnictwu w tej inicjatywie. W koncepcji integracji tzw. makroregionu Polski Zachodniej uczestniczą, oprócz dolnośląskiego, województwa lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jest to inicjatywa typu bottom-up (oddolna), wychodząca z samorządów tych województw. Ma się ona przyczynić do łatwiejszego pozyskiwania pomocy zewnętrznej na realizację wspólnych projektów oraz do zacieśnienia współpracy, a w konsekwencji do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu w wymiarze międzynarodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: