Object structure
Title:

Przeobrażenia rynku nieruchomości w polskich metropoliach w okresie 1989–2011 oraz perspektywy jego rozwoju

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Transformations of the real estate market in Polish metropolitan areas between 1989 and 2011 and perspectives of its development

Creator:

Słodczyk, Alicja

Subject and Keywords:

nieruchomości ; rynek nieruchomości ; metropolie ; real estate ; real estate market ; metropolis

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 163-174

Abstrakt:

Artykuł dotyczy rynku nieruchomości w metropoliach Polski i czynników na niego wpływających. Celem badań jest określenie elementów wpływających na stan, funkcjonowanie oraz perspektywy rynku nieruchomości w sześciu ośrodkach metropolitalnych: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Porównując materiały statystyczne i raporty banków i firm doradczych wykazano, że rynek nieruchomości zmieniał się pod wpływem czynników zewnętrznych, związanych ze zmianami koniunktury. Zmiany zapoczątkował kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych oraz czynniki wewnętrzne związane z sytuacją ekonomiczną Polski i zmianami w przepisach o warunkach uzyskiwania kredytów na zakup mieszkań w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: