Object structure
Title:

Wpływ czynników społeczno-gospodarczych na konkurencyjność Pragi

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Influence of socio-economic conditions on the competitiveness of Prague

Creator:

Rosomacha, Karolina

Subject and Keywords:

miasto ; metropolia ; konkurencyjność ; region ; globalizacja ; Praga ; city ; metropolis ; competitiveness ; globalization ; Prague

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 149-161

Abstrakt:

W artykule przedstawiono metropolitalny wizerunek Pragi, stolicy Republiki Czeskiej. Omówione zostały cechy, które umożliwiają scharakteryzowanie tego miasta jako metropolii kontynentalnej. Praga jest miastem o charakterze międzynarodowym i odgrywa znaczącą rolę w Europie Środkowej. Jest atrakcyjna zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i krajowych, którzy decydują się na prowadzenie swej działalności gospodarczej w Pradze. Miasto jest konkurencyjne dla pozostałych regionów czeskich i dla innych stolic europejskich. Dominująca pozycja Pragi powoduje jednak narastanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego między nią a pozostałymi regionami w Republice Czeskiej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: