Object structure
Title:

Znaczenie klastrów w kształtowaniu się gospodarki kreatywnej regionów (na przykładzie Dolnego Śląska)

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The importance of clusters in the formation of regional creative economy on the basis of Lower Silesia

Creator:

Pięta-Kanurska, Małgorzata

Subject and Keywords:

sektor kreatywny ; klastry ; region ; creative industries ; clusters

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 127-137

Abstrakt:

Doświadczenia wiodących gospodarek światowych dowodzą, organizacja klastrowa w pełni wpisuje się w wymogi kreatywnej gospodarki, sprzyja generowaniu innowacji, nowych miejsc pracy, wykorzystaniu lokalnego potencjału, a w konsekwencji zrównoważonemu rozwojowi miast i regionów. Szczególną formą organizacji klastrowej są kreatywne klastry. Klastry z sektora kreatywnego bezpośrednio wpływają na kształtowanie się innowacyjnych miast i regionów, gdyż budują ich potencjał gospodarczy. Celem artykułu jest dokonanie systematyzacji wiedzy z zakresu kształtowania się gospodarki kreatywnej oraz istoty kreatywnych klastrów jako formy organizacyjnej wpisującej się w wymagania tejże gospodarki. Przykładem aplikacyjnym do rozważań jest Dolny Śląsk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: