Object structure
Title:

Wspomaganie informacyjne samorządu terytorialnego – refleksje statystyczne

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Informational helping for territorial self-government – statistical reflections

Creator:

Obrębalski, Marek

Subject and Keywords:

obserwacja ; informacja ; wspomaganie decyzyjne ; samorząd terytorialny ; observation ; information ; decision helping ; territorial self-government

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 115-125

Abstrakt:

Podstawą sprawnego funkcjonowania każdej organizacji, w tym jednostki samorządu terytorialnego, jest m.in. posiadanie odpowiedniego zasobu informacji. Jednostki podsystemu obserwacyjnego (w tym służby statystyki publicznej) dostrzegają stan i zmiany zachodzące w skali jednostki terytorialnej, rejestrując je w różnych formach. W efekcie tych obserwacji powstaje zbiór informacji o stanie tej jednostki i jej poszczególnych elementów, wspomagający podejmowanie przez władze samorządowe decyzji. Znaczenie informacji w procesach decyzyjnych organów samorządu terytorialnego wyraźnie wzrasta. Staje się to także swoistego rodzaju wyzwaniem dla statystyki publicznej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: