Object structure
Title:

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Strategy Of Szczecin Development 2025

Creator:

Małachowski, Krzysztof

Subject and Keywords:

zarządzanie strategiczne ; rozwój regionalny ; polityka regionalna ; Szczecin ; strategy management ; regional development ; regional politics

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 83-92

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest Strategia Rozwoju Szczecina do roku 2025 (SRS 2025). Dokument ten, przygotowany w ramach prac nad aktualizacją poprzedniej strategii Szczecina, z roku 2002, jest obecnie wyznacznikiem kierunków rozwoju miasta na najbliższe 15 lat. Przyczynkiem do aktualizacji poprzedniej strategii, a w konsekwencji do opracowania dokumentu całkowicie nowego stały się przemiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w Szczecinie w pierwszej dekadzie XX wieku, oraz przyjęcie przez władze miasta wizji Szczecina do roku 2050 jako miasta pływających ogrodów (Floating Garden 2050). Cele strategiczne na rok 2025 zakładają stworzenie miasta metropolitalnego, otwartego i tolerancyjnego, atrakcyjnego do życia i pracy, będącego wspólnotą mieszkańców wyróżniających się aktywnością gospodarczą oraz kapitałem intelektualnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: