Object structure
Title:

Innowacje społeczne jako determinanta rozwoju lokalnego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Social innovations as a determinant of local development

Creator:

Łuczyszyn, Andrzej

Subject and Keywords:

innowacje ; innowacje społeczne ; rozwój lokalny ; innovations ; social innovations ; local development

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 72-82

Abstrakt:

Współczesne problemy globalizacyjne wymuszają procesy wzmacniania skali lokalnej i regionalnej, a wielu przedstawicieli nauki zajmujących się sprawami rozwoju lokalnego i regionalnego wskazuje na nowe zjawisko, określane mianem glokalizacji. To umacnianie wymaga jednak budowania stałej przewagi konkurencyjnej lokalnych gospodarek poprzez system innowacji, nazywany często społecznym. W tych warunkach pożądana wydaje się każda nowa inicjatywa w przekroju lokalnym, eksponująca jej społeczną istotę. Poszukiwanie nowatorskich sposobów osiągania specyficznych celów poprzez nowe formy organizacyjne, przepisy, jak również nowy styl życia, staje się niezbędne w warunkach zachodzących zmian, rozwój lokalny bowiem – w dowolnym wymiarze – musi gwarantować poprawę warunków życia osób, grup społecznych, środowisk. Działania takie nierzadko prowadzą do zwiększania umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: