Object structure

Title:

Wyzwania i dylematy współczesnej polityki regionalnej

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Challenges and dilemmas of contemporary regional policy

Creator:

Korenik, Stanisław

Subject and Keywords:

region ekonomiczny ; polityka regionalna ; czynniki rozwoju regionalnego ; innowacja ; economic region ; regional policy ; factors of regional development ; innovation

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 53-62

Abstrakt:

Obecnie animatorzy polityki regionalnej stanęli przed dylematem przewartościowania założeń polityki regionalnej. Znaczący wpływ na taki stan rzeczy mają współczesne przemiany w gospodarce światowej, ich kierunki i żywiołowość. Wydaje się, że w nowych założeniach polityka regionalna powinna opierać się na najnowszych dziedzinach funkcjonowania mechanizmów ekonomicznych oraz endogenicznych przewagach konkurencyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu