Object structure
Title:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz jego znaczenie dla polskiej gospodarki i środowiska w okresie programowania 2007–2013

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The importance of the Operational Programme Infrastructure and Environment for the Polish economy and the environment in the programming period 2007–2013

Creator:

Kisielewicz, Beata

Subject and Keywords:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ; ochrona środowiska ; fundusze europejskie ; Operational Programme Infrastructure and Environment ; environmental protection ; European funds

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 43-52

Abstrakt:

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów. W ramach 15 osi priorytetowych programu realizowane są duże inwestycje wpływające pozytywnie na środowisko. Są to m.in. działania wspierające ograniczenie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej” energii, inwestycje mające na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności oraz poprawę bezpieczeństwa systemu transportowego, a także działania z zakresu kultury, dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. Na realizację programu przeznaczono prawie 38 mld euro, z czego ponad 28 mld to wkład wspólnotowy, stanowiący ok. 42% całości unijnych środków zaangażowanych w realizację polityki spójności w Polsce. Dotychczas beneficjentom PO IiŚ przyznano 81% alokacji wsparcia ze środków wspólnotowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: