Object structure
Title:

Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w przestrzeni gospodarczej województwa dolnośląskiego w dobie kryzysu

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Effects of operation of special economic zones in the economic space of Dolnośląskie voivodeship during crisis

Creator:

Hajduga, Piotr

Subject and Keywords:

specjalna strefa ekonomiczna ; kryzys finansowy i gospodarczy ; efekty funkcjonowania SSE ; special economic zone ; financial and economic crisis ; effects of operation of special economic zones

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 31-41

Abstrakt:

W niniejszym artykule szczególną uwagę poświęcono efektom funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w województwie dolnośląskim począwszy od 2008 r., czyli roku uznawanego za początek globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego. Za istotną uznano również weryfikację tezy o skuteczności specjalnych stref ekonomicznych jako narzędzia służącego rozwojowi społeczno-gospodarczemu, szczególnie w kontekście zmniejszania bezrobocia, podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz poprawy atrakcyjności inwestycyjnej terenów słabiej rozwiniętych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: