Object structure

Title:

Identyfikacja kluczowych barier innowacyjności przedsiębiorstw w regionach Polski

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Identification of key barriers to innovativeness of enterprises in Polish regions

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Subject and Keywords:

bariery innowacyjności przedsiębiorstw ; barriers to innovativeness of enterprises

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12, s. 17-29

Abstrakt:

Przeszkody w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw są identyfikowane na podstawie zaleceń Oslo Manual 2005. Ocena tych rozwiązań, a zwłaszcza stopnia ich przełożenia na statystykę publiczną, wypełnia teoretyczną część artykułu. Jego empiryczne rozważania koncentrują się na ustaleniu najistotniejszych barier innowacyjności w polskich regionach na przestrzeni lat 2004–2006 i 2008–2010. Dostrzeżone nieprawidłowości (metodyczne, empiryczne) mogą się przyczynić do dopracowania sprawozdań PNT-02 i PNT-02u o innowacjach oraz podjęcia niezbędnych działań na rzecz osłabienia barier działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2012, Nr 12

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu