Object structure
Title:

Zintegrowane inwestycje terytorialne jako nowe narzędzie wspierania współpracy jednostek samorządu terytorialnego – przypadek Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Integrated Territorial Investments as a new tool to support the cooperation between local governments – the case of Wrocław Functional Area

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Subject and Keywords:

miejski obszar funkcjonalny ; współpraca samorządów ; nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 ; zintegrowane inwestycje terytorialne ; Wrocławski Obszar Funkcjonalny ; functional urban area ; cooperation between local governments ; EU Multiannual Financial Framework 2014-2020 ; Integrated Territorial Investments ; Wrocław Functional Area

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 267-276

Abstrakt:

W artykule przedstawiono nowe narzędzie polityki spójności Unii Europejskiej, proponowane na lata 2014-2020, jakim są zintegrowane inwestycje terytorialne. Narzędzie to, wspierające zrównoważony rozwój obszarów miejskich, ma skłonić do zacieśnienia współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi. Przede wszystkim zmotywować je do wspólnego rozwiązywania problemów oraz umożliwić maksymalne wykorzystanie wspólnych atutów tego obszaru. Autorka podejmuje próbę oceny ex ante wpływu proponowanego rozwiązania na gospodarki lokalne i gospodarkę regionalną z punktu widzenia Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.18

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: