Object structure

Title:

Model procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Model of development strategy construction procedure of territorial self-government unit

Creator:

Sztando, Andrzej

Subject and Keywords:

strategia rozwoju społeczno-gospodarczego ; planowanie strategiczne ; procedura ; jednostka samorządu terytorialnego ; socio-economic development strategy ; strategic planning ; procedure ; territorial self-government unit

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 247-266

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest tematyce planowania strategicznego w gminach, powiatach i województwach. Autor prezentuje w nim modelowy wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, który stworzył. Został on skonstruowany z wykorzystaniem polskich i zagranicznych doświadczeń samorządowych, literatury przedmiotu i prac badawczo-wdrożeniowych prowadzonych przez autora w kilkudziesięciu samorządach w latach 1995-2013. Pierwsza część artykułu poświęcona jest warunkom, jakie powinien spełniać tego typu plan. Część główną tworzy opis dziewiętnastu etapów budowy strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Obejmuje on m.in. następujące zagadnienia: decyzji o budowie strategii, wyboru jej wykonawcy, diagnoz, konsultacji społecznych, analizy strategicznej, misji, wizji, celów, zadań strategicznych, zgodności horyzontalnej i wertykalnej, finansowania, przyjmowania i wdrażania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.18

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu