Object structure
Title:

Wspólne strategie terytorialne w programowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Joint territorial strategies in social-economic development programming

Creator:

Rynio, Dorota

Subject and Keywords:

makroregion ; strategiczne kierunki rozwoju ; Polska Wschodnia ; Polska Zachodnia ; Polska Południowa ; macroregion ; strategic development ; eastern Poland ; western Poland ; southern Poland

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 189-200

Abstrakt:

W gospodarce globalnej, gdzie podmioty konkurują ze sobą, a te, które są silne społecznie i gospodarczo, o unikatowych wartościach, wygrywają tę walkę, następuje powolny proces łączenia się jednostek terytorialnych w celu współpracy. Współpraca ta odbywa się na zasadach dobrowolności i partnerstwa. Wspólne strategie rozwoju zapewniają łatwiejszy dostęp do krajowych i europejskich środków finansowych, wypracowują spójność makroregionu w wymiarze gospodarczym, społecznym i terytorialnym oraz zakładają usieciowienie wewnętrzne i zewnętrzne makroregionu. Planowana jest współpraca w długim okresie. Wynikiem współpracy ma być stworzenie megapodmiotu silnego gospodarczo i społecznie, konkurencyjnego, korzystającego z efektów skali i synergii

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.15

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: