Object structure
Title:

Współczesne problemy krajowej i regionalnej polityki miejskiej

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Contemporary problems of national and regional urban policy

Creator:

Obrębalski, Marek

Subject and Keywords:

miasto ; miejski obszar funkcjonalny ; polityka miejska ; zintegrowane inwestycje terytorialne ; town ; urban functional areas ; urban policy ; integrated territorial investments

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 145-154

Abstrakt:

Polityka miejska staje się coraz ważniejszą dziedziną życia publicznego na różnych poziomach terytorialnych. Wprawdzie kształtowana jest dopiero krajowa polityka miejska, lecz jej regionalny poziom i różne jej aspekty (zwłaszcza rewitalizacja obszarów zdegradowanych) znajdują już swoje miejsce w strategiach rozwoju oraz wśród priorytetów (osi priorytetowych) i działań RPO we wszystkich województwach w latach 2007-2013. Sprostanie aktualnym i przyszłym wyzwaniom wymaga starannego przygotowania i konsekwentnego wdrażania krajowej i regionalnej polityki miejskiej. Władze samorządowe miast oraz związanych z nimi obszarów funkcjonalnych wciąż oczekują konkretnych rozwiązań i instrumentów, w tym prawnych i finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.11

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: