Show structure

Title:

Reguły gospodarki uczącej się a wyzwania dla wspólnotowej polityki regionalnej

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Rules of learning economy and challenges for community regional policy

Creator:

Miszczak, Katarzyna

Subject and Keywords:

miasta uczące się ; regiony uczące się ; obszary i strategie wspólnotowej polityki regionalnej ; przestrzenne sieci gospodarcze ; learning cities ; learning region ; areas and strategies of Community regional policy

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 123-134

Abstrakt:

W artykule zwięźle scharakteryzowano cechy gospodarki uczącej się i współczesne wyzwania dla wspólnotowej polityki regionalnej. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę funkcjonowania miast-regionów uczących się w przestrzennych sieciach gospodarczych. Na podstawie wybranych reguł procesu uczenia się opisano obszary i strategie wykorzystywane we wspólnotowej polityce regionalnej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.09

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu