Show structure

Title:

Partnerstwo lokalne – istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

The nature and importance of local partnership – the example of local action groups

Creator:

Kalisiak-Mędelska, Magdalena

Subject and Keywords:

partnerstwo lokalne ; samorząd terytorialny ; lokalne grupy działania ; local partnerships ; local government ; local action groups

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 73-96

Abstrakt:

Opracowanie porusza problematykę coraz silniej rozwijających się w Polsce partnerstw lokalnych. Celem podjętych rozważań jest wskazanie istoty i znaczenia lokalnych grup działania, będących wyrazem partnerstwa lokalnego, dla modernizacji i rozwoju obszarów wiejskich. Rozważania podzielono na odrębne części odnoszące się do: ujęcia znaczeniowego partnerstwa lokalnego, lokalnych grup działania oraz do wybranych aspektów funkcjonowania LGD z terenu województwa łódzkiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.06

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu