Object structure
Title:

System kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Control and supervision system in local government

Creator:

Dolewka, Zofia

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; zadania publiczne ; zarządzanie ; kontrola ; środki nadzoru ; local government ; public duties ; management ; control ; surveillace measures

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 31-42

Abstrakt:

Samorząd terytorialny realizuje szereg ważnych z punktu widzenia obywatela zadań publicznych. Poprawność funkcjonowania tego sektora stanowi istotną kwestię dla społeczności wspólnoty samorządowej. W celu wykrywania wad i odchyleń w działaniach samorządu oraz likwidowania tych nieprawidłowości wprowadza się czynności kontrolne i nadzorcze, które aktywnie oddziałują na funkcję zarządzania. Efektywny nadzór i silna kontrola to kwestia nie tylko dobrego zarządzania, ale też działań nakierowanych na ochronę interesów mieszkańców wspólnoty lokalnej lub regionalnej, czyli beneficjentów środków publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.03

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: