Object structure
Title:

Wspieranie innowacyjności w polskich regionach

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Innovation supporting in Polish regions

Creator:

Derlukiewicz, Niki

Subject and Keywords:

region ; innowacja ; działania ; development ; innovation

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13, s. 19-30

Abstrakt:

Innowacyjność gospodarki od kilku lat jest jednym z priorytetów w polityce Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich. W związku z tym na poziomie zarówno Wspólnoty, krajów członkowskich, jak i regionów podejmowane są rozmaite inicjatywy, działania i projekty służące zwiększaniu innowacyjności. W polskich regionach także zaobserwować można coraz większe zainteresowanie innowacjami oraz zaangażowanie w różnego rodzaju działania w tym zakresie. W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące innowacyjności gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki regionalnej, oraz zaprezentowano wybrane działania podjęte w polskich regionach, mające na celu zwiększenie innowacyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/br.2013.1.02

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2013, Nr 13

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: