Object structure
Title:

Strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożeń innowacji w kontekście gospodarki sieciowej

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Strategic and operational conditions for innovation implementation in the network economy context

Creator:

Drozd, Radosław ; Kucharska, Wioleta

Subject and Keywords:

innowacyjność ; relacje i współpraca ; gospodarka sieciowa ; zarządzanie projektami ; innovation ; relationships and collaboration ; network economy ; project management

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2, s. 24-28

Abstrakt:

Innowacyjność, relacje, współpraca i wiedza stanowią kluczowe czynniki determinujące przewagę konkurencyjną w gospodarce sieciowej [Tapscott 1999; Perechuda 2007; Mazurek 2012]. Celem artykułu jest wskazanie elementów wpływających na sukces procesu identyfikacji, a następnie wdrożenia nowych produktów na podstawie zidentyfikowanych powyżej determinant. Autorzy wskazują, iż nie każda innowacja jest źródłem wartości, podają definicję tzw. innowacji wartościowej. Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań nad istotą skutecznych wdrożeń innowacji. Opracowany przez autorów schemat procesu zarządzania innowacyjnością ze względu na dedykowaną sieć wartości wskazuje na kluczową rolę strategii innowacji w skutecznym jej wdrażaniu, co stanowi główną tezę artykułu. Autorzy wskazują również na metodę zarządzania projektami jako skuteczny sposób operacyjnego wdrażania zmian

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.2.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: