Object structure
Title:

Społeczno-kulturowe uwarunkowania innowacji w organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Socio-cultural determinants of innovations in organizations

Creator:

Stroińska, Ewa

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; innowacja ; kultura organizacyjna ; talent ; wiedza ; competitiveness ; innovation ; organizational culture ; knowledge

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2, s. 16-23

Abstrakt:

Nowoczesne organizacje coraz częściej poszukują alternatywnych źródeł budowania przewagi konkurencyjnej. Jedną ze zmiennych wspierających budowanie sukcesu jest proces innowacyjny oraz innowacyjność. Zdolność do kreowania i tworzenia innowacji zależy od wielu czynników – zarówno twardych, jak i miękkich. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na wymiar uwarunkowań społeczno- -kulturowych w organizacji, które umożliwiają tworzenie innowacji, a ta jest produktem ludzkiej wyobraźni i umysłu. Materiał powstał na podstawie studiów literaturowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.2.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: