Object structure
Title:

Rola metodyki myślenia sieciowego w rozwiązywaniu kompleksowych problemów

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

The role of network thinking in solving complex problems

Creator:

Piekarczyk, Anna

Subject and Keywords:

modelowanie sieciowe ; metodyka myślenia sieciowego ; pobudzanie innowacyjności ; funkcjonowanie systemów kompleksowych ; network modelling ; methodology of network thinking ; innovativeness stimulation ; functioning of comprehensive systems

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2, s. 10-15

Abstrakt:

Modelowanie sieciowe pozwala w pełni wykorzystać potencjał ludzi kreatywnych. Umożliwia holistyczne spojrzenie, szerokie widzenie i badanie świata, odkrywanie nowych relacji, co zmusza do myślenia całościowego. Celem artykułu jest ukazanie możliwości modelowania sytuacji problemowej za pomocą metodyki myślenia sieciowego do rozwiązywania kompleksowych problemów, w tym do wspierania twórczości i kreatywności w organizacjach. W artykule przedstawiono metodę umożliwiającą zrozumienie, jak funkcjonują systemy kompleksowe, oraz przykłady jej zastosowania. Ujęto także korzyści wynikające z modelowania sieciowego dla pobudzania innowacyjności oraz uwarunkowania prognozowania zjawisk kompleksowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.2.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: