Object structure
Title:

Doskonalenie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Advancement in managing projects in the company

Creator:

Spałek, Seweryn

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; przedsiębiorstwo ; dojrzałość ; usprawnianie ; doskonalenie działalności ; branża maszynowa ; budownictwo ; informatyka ; project management ; company ; maturity ; improvement ; activities advancement ; machinery industry ; construction industry ; information technology (IT) industry

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2, s. 3-9

Abstrakt:

W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania metody oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w celu doskonalenia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano wybrane wyniki szeroko zakrojonych badań ilościowych empirycznych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w tym 256 z branży maszynowej, 110 z budowlanej i 81 z informatycznej. Następnie dokonano analizy jakościowej otrzymanych wyników dla przykładowych przedsiębiorstw na tle odpowiadających im grup z poszczególnych sektorów gospodarki. Ukazano sposób wykorzystania oceny stopnia dojrzałości w zarządzaniu projektami w celu doskonalenia zarządzania projektami w obszarach: metod i narzędzi, zasobów ludzkich, środowiska projektowego i zarządzania wiedzą projektową. Przy czym w zaproponowanym podejściu wynik otrzymanej oceny w wybranym przedsiębiorstwie odnosi się do danej branży w kontekście lokalnym i międzynarodowym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.2.01

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 2

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: