Object structure
Title:

Przedsiębiorcze przywództwo – opis zjawiska i próba oceny

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Entrepreneurial leadership – description of the concept and an attempt to assessment

Creator:

Kozłowski, Rafał

Subject and Keywords:

przedsiębiorcze przywództwo ; paradoksy ; entrepreneurial leadership ; paradoxes

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1, s. 25-32

Abstrakt:

Niniejszy artykuł prezentuje fragment koncepcji połączenia przedsiębiorczości z przywództwem na potrzeby uzyskiwania poprawy efektywności organizacyjnej oraz prezentuje rezultaty badań, które są interesujące. Wydaje się, że temat badań może zostać rozwinięty w związkach między przedsiębiorczym przywództwem a problematyką wielowymiarowej efektywności czy innych miar pomiaru przedsiębiorczości, ponieważ kluczowe jest skoncentrowanie się na ponadprzeciętnej efektywności małych i średnich organizacji i osiąganiu przez nie pozytywnych efektów działalności. I nawet jeśli powiązanie przedsiębiorczego przywództwa ze wskaźnikami finansowymi nie było możliwe w tych badaniach ze względu na ograniczenie danych, zostało wykazane, że respondenci, którzy uważają, że ich przełożeni wykazują wyższy poziom przedsiębiorczego przywódcy, są bardziej zadowoleni z firmy, dla której pracują. Wydaje się, że rozwijanie przedsiębiorczego przywództwa w organizacji ma bezpośrednie przełożenie na podnoszenie efektywności w odkrywaniu i realizacji szans oraz na zmiany w kulturze pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.1.04

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: