Object structure
Title:

Proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa jako czynnik jego konkurencyjności

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Company’s pro-ecological image as a factor shaping its competitiveness

Creator:

Glabiszewski, Waldemar

Subject and Keywords:

wizerunek przedsiębiorstwa ; konkurencyjność ; public relations ; ekologia ; ochrona środowiska ; company image ; competitiveness ; ecology ; environmental protection

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1, s. 17-24

Abstrakt:

Autor w niniejszej publikacji podjął się próby teoretycznego i praktycznego połączenia ze sobą trzech zagadnień, a mianowicie ekologii, wizerunku przedsiębiorstwa i jego konkurencyjności. Chciał bowiem określić rolę i znaczenie proekologicznej aktywności przedsiębiorstwa w budowaniu jego konkurencyjności poprzez celowe kształtowanie społecznie akceptowanego wizerunku firmy przyjaznej środowisku. Swą uwagę skoncentrował na małych przedsiębiorstwach, by zdiagnozować, jak dalece są one zainteresowane wykorzystywaniem w swej prowizerunkowej działalności powszechnie uznawanych wartości ekologicznych. Wyniki badań własnych pozwoliły zauważyć, że menedżerowie małych przedsiębiorstw są świadomi wagi ochrony środowiska we współczesnym świecie i jej pozytywnego odbioru w społeczeństwie, stąd prowadzoną w tym zakresie działalność postrzegają jako bardzo istotną z punktu widzenia kształtowania wizerunku. Niestety ta świadomość nie przekłada się na ich intensywną aktywność

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.1.03

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: