Object structure
Title:

Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Business model volatility – context of the innovativeness of organization

Creator:

Drzewiecki, Jakub

Subject and Keywords:

model biznesu ; innowacja ; innowacyjność ; zmienność ; Osterwalder ; business model ; innovation ; volatility

Description:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1, s. 11-16

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja czynników umożliwiających określenie stopnia zmienności modelu biznesowego oraz ich syntetyczne omówienie w kontekście innowacyjności organizacji. Artykuł otwiera krótkie uzasadnienie wyboru koncepcji A. Osterwaldera jako podstawy do rozważań na temat zmienności modelu biznesowego. W głównej części opracowania przedstawiono propozycję w zakresie czynników ilościowych i jakościowych umożliwiających określenie zmienności modelu biznesowego będącą efektem badań empirycznych. Artykuł zamykają rozważania dotyczące zależności pomiędzy modyfikacją elementów modelu biznesu przedsiębiorstwa a innowacyjnością organizacji. Zaprezentowana w artykule koncepcja czynników zmienności modelu biznesowego powinna ułatwić planowanie i wdrażanie zmian w modelu biznesowym oraz zwiększanie innowacyjności tegoż, a tym samym – przyczynić się do podniesienia innowacyjności organizacji i jej efektywności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2016.1.02

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2016, vol. 4, no. 1

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: