Object structure
Title:

Definicja ryzyka prawnego w bankowości oraz krytyczna ocena rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Definition of legal risk in banking and critical assessment of recommendation H of Polish Financial Supervision Authority

Creator:

Paluchniak, Cezary

Subject and Keywords:

Komisja Nadzoru Finansowego ; rekomendacja H ; ryzyko prawne ; stabilność systemu bankowego ; Polish Financial Supervision Authority ; Recommendation H ; legal risk ; stability of banking system

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 179-190

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest ocena fragmentu dotyczącego ryzyka prawnego rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego. Autor dowodzi, iż konieczne jest rozbudowanie rekomendacji, gdyż ryzyko prawne, jako element ryzyka operacyjnego, wzrasta i ma wpływ na stabilność systemu bankowego. Autor przedstawia zarys źródeł powstania rekomendacji KNF oraz wyraża poglądy co do konieczności usprawnień. Wprowadzając własną definicję, uszczegóławia i uzasadnia wywiedzione elementy definicji ryzyka prawnego, nadając poruszanej problematyce znaczenie ekonomiczne. Następnie autor krytycznie ocenia jedyną rekomendacje KNF dotyczącą ryzyka prawnego i kończąc, podaje wskazówki dotyczące sporządzenia nowej rekomendacji wyczerpującej skalę i zakres podniesionej problematyki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.3.10

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: