Object structure
Title:

Źródła ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Sources of risks for corporate bankruptcy models

Creator:

Szewc-Rogalska, Alina

Subject and Keywords:

model wczesnego ostrzegania ; bankructwo ; ryzyko ; early warning model ; bankruptcy ; risk

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 160-176

Abstrakt:

Celem pracy jest identyfikacja źródeł ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw. Zastosowano metodę badawczą, która obejmuje przedstawienie uwarunkowań badania zjawiska bankructwa w niestabilnej gospodarce, analizę zróżnicowania zdolności predykcyjnej modeli wczesnego ostrzegania oraz rozpoznanie ryzyka tych modeli. Wyodrębniono trzy główne rodzaje ryzyka modeli bankructwa przedsiębiorstw. Po pierwsze, ryzyko tych modeli wynika z niepewności co do wiarygodności sprawozdań finansowych, m.in. manipulowanie informacjami, trudności w pomiarze niektórych kategorii finansowych. Po drugie, ryzyko wynika z ograniczeń związanych z konstrukcją tych modeli, m.in. w zakresie przyjętych założeń, doboru próby i predyktorów upadłości. Po trzecie, ryzyko modeli jest związane z warunkami ich praktycznego stosowania, m.in. występują przypadki ich ograniczonej zrozumiałości dla użytkownika, duża zmienność otoczenia gospodarczego, oddziaływanie niekonwencjonalnych czynników upadłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.3.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: