Object structure
Title:

Ocena opłacalności projektu „Pętla Żuławska” na podstawie analizy efektywności finansowej oraz ekonomicznej

Group publication title:

Financial Sciences. Nauki o Finansach

Title in english:

Cost assessment of the project of the “Żuławy Loop” based on the analysis of the financial and economic effectiveness

Creator:

Nowaczyk, Piotr

Subject and Keywords:

analiza finansowa i ekonomiczna ; ocena efektywności ; infrastruktura publiczna ; turystyka wodna ; financial and economic analysis ; project effectiveness evaluation ; public infrastructure ; water tourism

Description:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24), s. 68-79

Abstrakt:

Celem artykułu było potwierdzenie opłacalności projektu „Pętla Żuławska”. Rozwiązanie problemu badawczego wymagało analizy dostępnej dokumentacji oraz przeprowadzenia badań. Studium wykonalności projektu wykazało ujemną rentowność projektu na poziomie finansowym. Brak wykonalności finansowej nie stanowił przesłanki do zaniechania inwestycji. Podstawową metodą w ocenie efektywności projektów o charakterze infrastrukturalnym, których beneficjentami są podmioty publiczne, jest analiza ekonomiczna. Wykazała ona opłacalność projektu dla społeczności lokalnej. Korzyści z realizacji inwestycji potwierdziły wyniki badań. Według opinii respondentów projekt powinien przyczynić się do poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Dlatego decyzja o realizacji inwestycji była jak najbardziej uzasadniona

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/nof.2015.3.04

Language:

pol

Relation:

Nauki o Finansach = Financial Sciences, 2015, Nr 3 (24)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: