Object structure
Title:

Zarządzanie outsourcingiem IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce - problemy i wyzwania

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Trends in IT outsourcing management in companies operating in Poland ‒ problems and challenges

Creator:

Sobińska, Małgorzata

Subject and Keywords:

modele sourcingu ; sourcing IT ; zarządzanie IT ; współpraca ; sourcing models ; IT sourcing ; management of IT ; cooperation

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37), s. 103-113

Abstrakt:

Rozwój modeli sourcingowych w obszarze IT w warunkach postępującej globalizacji i postępu technologicznego stanowi wyzwanie zarówno dla praktyki, jak i teorii. Publikacja dotyczy zasad i praktyk związanych z pozyskiwaniem zasobów IT i zarządzaniem sourcingiem IT w Polsce − kraju słabo reprezentowanym w światowej literaturze outsourcingu IT. Zbyt mało badań dotyczy strategicznego uzasadnienia decyzji sourcingowych w obszarze IT, wynikających z nich wyzwań oraz potencjalnych lub rzeczywistych skutków takich decyzji. W artykule podjęto próbę identyfikacji najbardziej problematycznych i krytycznych aspektów skutecznej współpracy z dostawcami usług IT. Wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych w wybranych przedsiębiorstwach działających w Polsce zostały przeanalizowane na podstawie wniosków płynących z obszernej empirycznej literatury outsourcingu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.3.07

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: