Object structure
Title:

Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Analysis of the reasons for software quality problems based on survey of persons involved in the process of developing of IT systems

Creator:

Pieszczyk, Edyta ; Werewka, Jan

Subject and Keywords:

zarządzanie projektami ; wytwarzanie oprogramowania ; jakość oprogramowania ; diagram przyczynowo-skutkowy ; Pareto ; project mangement ; software development ; software quality ; cause and effect diagram

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37), s. 85-102

Abstrakt:

Poziom niepowodzeń projektów informatycznych jest wysoki i nie zmienia się od wielu lat mimo znacznej poprawy procesów wytwarzania oprogramowania. Jedyną z oczywistych przyczyn tego stanu jest skracanie czasu dostawy systemów informatycznych w projektach oraz szybko zmieniająca się technologia. W związku z tym zapewnienie jakości w procesie wytwarzania oprogramowania stanowi kluczowy problem w kontekście poprawnego działania systemu informatycznego. W celu wskazania przyczyn problemów istotne jest poznanie punktu widzenia członków zespołów uczestniczących w procesie wytwarzania/ rozwijania oprogramowania. Uzyskanie ich opinii było możliwe dzięki przeprowadzeniu interaktywnej ankiety, opracowanej według metody 5M [...]

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.3.06

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: