Object structure
Title:

Interfejsy dostępu do baz danych – przegląd technologii Microsoft

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Interfaces of access to databases ‒ Microsoft technology review

Creator:

Łacheciński, Sebastian

Subject and Keywords:

interfejs dostępu do danych ; ODBC ; OLE DB ; DAO ; RDO ; RDS ; ADO ; ADO.NET ; interface of access to databases

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37), s. 69-84

Abstrakt:

Artykuł poświęcono niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim jest realizacja dostępu aplikacji do różnych źródeł danych. Przedstawia on rozwój, który nastąpił w ostatnim ćwierćwieczu w odniesieniu do najbardziej popularnych interfejsów dostępu do danych. Dzięki nim realizowany jest dostęp aplikacji do danych przechowywanych i zarządzanych przez różne serwery SQL. Zaprezentowano w nim architekturę wybranych interfejsów opracowanych przez Microsoft. Celem artykułu jest wyznaczenie użyteczności analizowanych interfejsów z jednoczesnym wskazaniem wad i zalet poszczególnych technologii. Artykuł ten jest swoistą analizą porównawczą prezentowanych w nim interfejsów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.3.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 3 (37)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: