Object structure
Title:

Analiza metodyk budowy ontologii zasobów internetowych

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Analysis of methodologies of Internet resources ontology design

Creator:

Wątróbski, Jarosław ; Ziemba, Paweł

Subject and Keywords:

inżynieria ontologii ; Semantic Web ; NeOn ; Methontology ; ontology engineering

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 2 (36), s. 60-73

Abstrakt:

W artykule podjęto problem analizy metodyk projektowania ontologii zasobów internetowych. W tym celu na wstępie dokonano identyfikacji dostępnych metodyk budowy ontologii, takich jak: Cyc, metodyka Gruningera i Foxa, metodyka Usholda i Kinga, On-To- -Knowledge, Methontology, DILIGENT, HCOME, DOGMA oraz NeOn. Następnie przeprowadzono analizę ich przydatności dla potrzeb projektowania semantycznego opisu zasobów internetowych (zawartości np. stron WWW czy też portali społecznościowych). Rozważania pozwoliły na sformułowanie zbioru wytycznych zawierającego niezbędne elementy metodyki projektowania ontologii w wyżej wymienionym obszarze. Artykuł kończą wnioski, według których dla przedstawionego problemu budowy ontologii zasobów internetowych najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie podejścia hybrydowego, które łączyłoby elementy poszczególnych metodyk

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/ie.2015.2.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2015, Nr 2 (36)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: