Object

Title: Zakres stosowania przez podmioty sektora bankowego dokumentu Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 412, s. 229-245

Similar

This page uses 'cookies'. More information