Object structure
Title:

Rekrutacja i selekcja menedżerów i specjalistów w grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Processes of recruitment and selection of managers and specialists in capital groups in the light of empirical research

Creator:

Zając, Czesław

Subject and Keywords:

zarządzanie zasobami ludzkimi ; grupy kapitałowe ; rekrutacja i selekcja ; human resources management ; capital groups ; tools of recruitment and selection

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 186-195

Abstrakt:

Celami opracowania są analiza i ocena narzędzi rekrutacji oraz selekcji pracowników grup kapitałowych objętych badaniami empirycznymi, dokonane na tle specyfiki tych grup. Badania te pokazały różnorodność podejść i rozwiązań operacyjnych stosowanych przez kierownictwo grup. Badania ilościowe wykazały stosunkowo wysoką autonomię spółek podporządkowanych oraz raczej konwencjonalny charakter stosowanego instrumentarium w procesie doboru pracowników w grupach kapitałowych. Analiza studium przypadku pokazała, że w procesie doboru personelu stosowane są zarówno rozwiązania charakterystyczne dla grup kapitałowych, takie jak unia personalna i Assessment Centre, jak i typowe narzędzia kadrowe, wykorzystywane przez „pojedyncze” przedsiębiorstwa i inne organizacje w procesach doboru kandydatów do pracy na różnych stanowiskach. Wybór konkretnego narzędzia zależy przede wszystkim od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.15

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: