Object structure
Title:

Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

The influence of HRM practices on the employee engagement in innovative enterprises

Creator:

Lewicka, Dagmara ; Rakowska, Anna

Subject and Keywords:

zaangażowanie pracowników ; employee engagement ; praktyki ZZL ; wspieranie rozwoju ; wspieranie innowacyjności ; samodoskonalenie ; HRM practices ; supporting development ; fostering innovation ; self development

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 102-115

Abstrakt:

Celem opracowania było zidentyfikowanie wpływu organizacyjnych czynników, takich jak wspieranie rozwoju i wspieranie innowacyjności oraz subiektywnie ocenianej postawy samodoskonalenia na poziom zaangażowania pracowników (employee engagement). Ponadto w oparciu o przegląd literatury zidentyfikowano praktyki personalne, które w największym stopniu wpływają na kształtowanie poziomu zaangażowania pracowników. Wnioski z przeprowadzonego przeglądu praktyk personalnych posłużyły jako podstawa doprecyzowania problemu badawczego. Badania zostały przeprowadzone na grupie 530 pracowników trzech dobranych celowo podmiotów innowacyjnych. Analiza regresji wielorakiej umożliwiła wskazanie prawdopodobnych związków pomiędzy zmiennymi. Z badań wynika, że istotnie statystyczną rolę w kształtowaniu poziomu zaangażowania odgrywają praktyki personalne zorientowane na rozwój pracowników i wspieranie innowacyjności

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.09

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: